Advocaten

Professor Eric Van Hooydonk

Eric Van Hooydonk leidt het kantoor. Hij is licentiaat in de rechten (UIA, 1988), bijzonder licentiaat in de maritieme wetenschappen (UFSIA, 1988) en doctor in de rechten (UIA, 1994). In 1988 werd hij advocaat aan de Antwerpse balie. In 1995 startte hij zijn eigen advocatenkantoor.

Eric ontplooit ook succesrijke academische nevenactiviteiten. Vanaf 1994 doceerde hij zee- en transportrecht, internationaal zeerecht en aanverwante vakken aan de Universiteit Antwerpen, waaraan hij tot 2009 verbonden was als deeltijds hoogleraar. Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke studies over economisch bestuursrecht en transportrecht en treedt vaak op als gastspreker op binnen- en buitenlandse congressen. Van 2000 tot 2009 was hij voorzitter van het Europees Instituut voor Zee- en Vervoerrecht. Voor recente presentaties en publicaties, kijk op de pagina Nieuws.

In 2007 werd Eric benoemd tot voorzitter van de op zijn initiatief opgerichte Koninklijke Commissie voor de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht. In 2009 vervoegde Eric de Universiteit Gent, waar hij lid is van het Maritiem Instituut en met de steun van het Brugse Europacollege en de havenbesturen van Antwerpen, Gent en Zeebrugge het eerste instituut voor internationaal en Europees havenrecht ter wereld oprichtte. Het draagt de naam Portius, een samentrekking van de Latijnse woorden Portus (haven) en Ius (recht).

Eric is lid van de directie- en/of redactieraad van The Journal of International Maritime Law (Verenigd Koninkrijk), Droit Maritime Français (Frankrijk), het Tijdschrift Vervoer & Recht (Nederland en België) en Europees Vervoerrecht (België). Tevens is hij Titulary Member van het Comité Maritime International, lid van de Raad van de European Maritime Law Organisation en lid van diverse wetenschappelijke verenigingen en comités.

Eric draagt verschillende eretitels, waaronder Ridder in de Leopoldsorde, Erevoorzitter van Watererfgoed Vlaanderen en Erelid van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege.

Erics gedetailleerde cv is beschikbaar op aanvraag.

Joris Van Raemdonck

Joris Van Raemdonck behaalde in 2003 zijn diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Later behaalde hij een European Master in Law and Economics (Universiteit Hamburg, 2004) en een Master of Economic Analysis of Law (Universiteit Gent, 2004). Joris is bij Eric Van Hooydonk Advocaten actief sinds 2004.

Jorge Chávez Aréstegui

Jorge Chávez Aréstegui behaalde in 2015 het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen en in 2016 een LLM International Maritime Law aan het gerenommeerde Institute of International Shipping and Trade Law van Swansea University, waar hij de prijs voor de beste internationale student van Ince & Co. won. Jorge is bij Eric Van Hooydonk Advocaten actief sinds 2016.